ocnamuresinfo, stiri ocnamures, informatii ocnamures

Acasă » Administrație » Miercuri, 27 martie 2013, ședință a Consiliului Local Ocna Mureș. Vezi ordinea de zi

Miercuri, 27 martie 2013, ședință a Consiliului Local Ocna Mureș. Vezi ordinea de zi

Publicat în 26.03.2013 la ora 18:05

Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş este convocat în ședință ordinară, pe data de 27 martie 2013, ora 17.00.

Între cele 20 de proiecte se află aprobarea bugetului  și a listei obiectivelor de investiţii din oraş, pentru anul 2013; aprobarea achiziţiei publice de lucrări pe câteva străzi din Ocna Mureș și Uioara de Sus; aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri și a unei centrale termice; aprobarea concesionarii, prin licitație publică, pe o perioada de 5 de ani, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în incinta Policlinicii Ocna Mureş etc.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind reducerea impozitului datorat pe anul 2013, pentru clădirile si terenurile ce le deţin, de către contribuabilii persoane fizice îndreptăţite, nominalizate in ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului ucasă şi curţi, construcţii” situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1 A, în suprafaţă de 391 mp înscris in CF 71741 Ocna Mureş, cu nr top 1753/1/3 în două loturi, în vederea concesionării

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului “casă şi curţi, construcţii” situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1 A, în suprafaţă de 99 mp înscris în CF 71654 Ocna Mureş, cu nr top 1753/1/4 în două loturi, în vederea concesionării

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice „LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRADA VASILE ALECSANDRI, TUDOR VLADIMIRESCU ŞI DR ION RAŢIU DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut” , aprobarea comisiei de evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice „LUCRĂRI DE MODERNIZARE CARTIER UIOARA DE SUS-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor şi 45223300-9 -Lucrări de construcţii şi parcări prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”, aprobarea comisiei de evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul nr 104/2013-” REABILITAREA REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A STRĂZILOR: STR.BLOCURILOR, ALEEA INDEPENDENŢEI, STR SALCÂMILOR, STR. LUNGĂ ŞI STR CIOCÂRLIEI întocmit de SC APA CITA SA ALBA,conform adocumentaţiei anexate, aprobarea achiziţiei şi a caietului de sarcini “Lucrări de modernizare reţele de apă cartier Uioara de Sus, str Salcâmilor, Blocurilor, al- Independenţei şi Lungă”cod CPV:45232150-8 prin procedura „cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind „ preţul cei mai scăzut”, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea achiziţiei

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia „Planului Urbanistic Zonal DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE DEPOZITARE ŞI STOCARE A PRODUCŢIEI AGRICOLE DE CEREALE. CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGROCHIMICE- EXTRAVILAN OCNA MUREŞ, JUDEŢUL ALBA şi înscrierea terenului ce face obiectul PUZ- ului în intravilanul oraşului Ocna Mureş.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a unei suprafeţe de teren in suprafaţa de 700 mp. înscris în C-F 72 1 00 Ocna Mureş, cu nr top 359/2/5, situat administrativ in Ocna Mureş sat Razboieni, str. Gării, nr 229

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş-teren cu destinaţia de “curţi, construcţii” în suprafaţă de 148 m.p, situat îm oraşul Ocna Mureş, strada Dâmbului, nr 39, jud. Alba,înscris in C.F. nr 72063 Ocna Mureş, cu ntr top/cad 72063

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr 15873/14.11.2012 cu încă un an, contract încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi domnul Armanca Vasile, în calitate de locatar-chiriaş pentru închirierea unui spațiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, BL 7 AB 73 ANL, scara B ap.7, jud. Alba.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr 15866/14,11.2012 cu încă un an, contract încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi doamna Haiduc Mihaela Persida, în calitate de locatar- chiriaş pentru închirierea unui spațiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, BL 7 AB 73 ANL, scara A ap. I, jud. Alba

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitatie publică, a cantităţii de 140 m.c. de material lemnos pe picior constituit dintr-un număr de 46 arbori din specia „plop”.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata creanţelor contractuale accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local şi care au ca izvor contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri Ia plata obligaţiilor fiscale aceesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice, altele decât datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială a preşului Ocna Mureş, a Organigramei şi a Statului de Funcţii, conform anexelor, parte integrantă din proiectul de hotărâre

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 de ani, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în incinta Policlinica Ocna Mureş, conform Anexei nr. i; preţurile de pornire a licitaţiei au fost. determinate pe baza raportului de evaluare a terenului în cauză – Anexa nr. 2; schiţele privind amplasamentul şi numerotarea spaţiilor formează anexele nr.3.a.,3.b. şi 3.c.,

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilelor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – centrala termică cartier Soda, dezafectată, situată în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim. nr.7, compusă din construcţii şi teren aferent în suprafaţă totală de 416 m.p., înscrisă în C.F. nr. 71126 Ocna Mureş, cu nr. top./cad. 71126

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, pe o perioada de 10 de ani, a unui imobil- terenuri situate in Ocna Mureş, str. Ştefan Cel Mare, f.n. inscrise in CF 71099 Ocna Mure;în suprafaţă de 1000 m.p, în CF 71100 Ocna Mureş în suprafaţă de 1279 mp şi în C-F 72072 Ocna Mureş în suprafaţă de 1000 m.p

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică , pe o durată de 5 ani a unui spaţiu compus din două camere cu suprafaţă utilă de 87,07 mp (subsol sub bibliotecă) înscris în C.F 70391-C1-U4 Ocna Mureş, cu nr cad 70391 C1-U4 situat în Ocna Mureş. str. N. Iorga ,nr.25, jud Alba, preţul minim de pornire al licitaţiei fiind de 100 lei/lună.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba si Lista obiectivelor de investiţii a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul 2013, conform anexelor.

Acest articol a fost citit de 318 ori

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.